Om oss

2019 års hyror

Julbild

2018-12-18 | Skribent: Östhammarshem

Till hyresgästerna boende hos Stiftelsen Östhammarshem

Årets hyresförhandlingar är avslutade och Östhammarshem och Hyresgästföreningen har enats om hyresjustering för 2019.

För att Östhammarshem skall kunna hantera av kostnadsökningar 2019 har överenskommelse med Hyresgästföreningen nåtts om en hyreshöjning på 1,68% från och med 1 januari 2019.

 Kostnader för bland annat vatten, avfallshantering, fastighetsel samt uppvärmning som ingår i hyran ökar under år 2019 med mellan 3 till 10%. Konsumentprisindex 2018 pekar på en kostnadsökning enligt statens inflationsmål på 2,5 %. Faktorprisindex för byggkostnaderna har stigit upp emot 2,7% det senaste året. En hyreshöjning på drygt 2% skulle krävas för att täcka enbart dessa kostnader. Kostnaderna för byggnads- och underhållsarbeten samt material ökar påtagligt i en hårt ansträngd byggmarknad.

 Östhammarshem förvaltar och vårdar bostadsbeståndet för att hålla en god standard och boendekvalité. Vi planerar att genomföra ett omfattande underhålls- och förnyelsearbete också under 2019.  Hyresintäkterna i stiftelsen Östhammarshem går samtliga oavkortat tillbaka in i förvaltningen av bostadsbeståndet och utgör de medel som skall täcka bl.a. driftkostnaderna, värme, fastighetsel samt inre och yttre skötsel av gemensamma ytor.

Östhammarshem arbetar med ständiga förbättrings- och effektiviseringsåtgärder i förvaltningen för att minska kostnaderna och för att kunna möjliggöra produktion av tillkommande hyreslägenheter i Östhammars kommun. Allt för att erbjuda

” Ett hem att längta till”!

 

Gimo 17 december 2018