Miljö och Energi

Foto på lingonblad

Östhammarshem arbetar aktivt med miljön såväl i fastigheterna som på områdena. Vi har under åren i många av våra områden gått över till bergvärme. Vår ambition är att alla hyresfastigheter ska ha en bättre uppvärmning sett ur såväl miljösynpunkt som till hyresgästens fördel.Östhammars kommun Kontakt

Kontakta gärna Östhammars kommun
för mer information om miljöarbete i
kommunen på 0173-860 00